https://konruay.com

เศรษฐกิจเวียดนาม

เศรษฐกิจภาพรวม GDP ของเวียดนามโต 6.88% (2018) , ส่วน GDP โตเฉลี่ย ตั้งแต่ปี 2000-2018 อยู่ที่ 6.28% “ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจไปได้เรื่อยๆไม่มีหยุด” ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งออกในภาคการเกษตร เช่น ข้าว , ถั่วลิสง , พริกไทยดำ , ชา , กาแฟ , ยางพารา , ประมง , ส่วนภาคอุตสาหกรรม , เทคโนโลยีสารสนเทศ , อุตสาหกรรมไฮเทค และ น้ำมัน ก็มีการเติบโตขึ้นด้วยเช่นกัน “จึงทำให้เวียดนามเป็นประเทศเนื้อหอมของนักลงทุน” หรือ “จากบริษัทข้ามชาติอยากเข้าไปลงทุน”

ปัจจุบัน มีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนแล้วไม่ต่ำกว่า $24 billion เพราะ “มั่นใจในเสถียรภาพ” และ “ศักยภาพในการแข่งขันของเวียดนาม”

 เศรษฐกิจเวียดนาม - คนรวย

ตัวอย่าง บริษัทข้ามชาติที่เข้าไปลงทุน ได้แก่ Olympus , Pioneer , Nike , LG และ Foxconn เรียกได้ว่ารับทรัพย์กันอย่างเต็มที่

อุตสาหกรรมที่โดดเด่น คือ มือถือ อิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องจัก , เหล็ก , อาหารสำเร็จรูป , อาหารแปรรูป อุตสาหกรรมไม้ , อุตสาหกรรมสิ่งทอ , การท่องเที่ยว , รองเท้า , ผักสด , อาหารทะเล , รถยนต์ และ รถมอร์เตอร์โซค์

ตลาดคู่ค้าของเวียดนาม คือ อเมริกา 20.1% , จีน 14.5% , ญี่ปุ่น 8% และ เกาหลีใต้ 6.8% เป็นต้น

เศรษฐกิจเวียดนาม - คนรวย1

ภาครัฐ

ได้ให้การสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจ หรือ อาชีพเหล่านี้เป็นพิเศษ ได้แก่ IT , ยา , การก่อสร้าง

การบริหารการจัดการ , การโรงแรมและการท่องเที่ยว , สถาบันความสวยความงาม และ แฟชั่น

เศรษฐกิจเวียดนาม - คนรวย3

เวียดนามยังเป็นตลาดใหญ่

ในด้านวิศวกรรมซอฟแวร์ของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กับ หลายบริษัทยักษ์ใหญ่

เช่น Samsung , Intel และ แอปGrab ซึ่งถือว่าเป็น Hub ในด้านนี้โดยเฉพาะ รวมไปถึงในด้านเทคโนโลยีอื่นๆ

เศรษฐกิจเวียดนาม - คนรวย2

เครดิต

“จากบริษัทผู้ให้บริการทางด้านการเงินจากอเมริกา”

สแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ส (Standard & Poor’s) ได้ให้ เครดิตเวียดนาม BB คือ “มีเสถียรภาพ” รวมถึง ฟิทช์ (Fitch) อีกด้วย

“Moody’s” ได้จัดอันดับในด้านความน่าเชื่อถือ , ความโปร่งใส ,ความเสี่ยงในด้านการลงทุน ได้ให้เครดิตเวียดนาม Ba3 คือ “มีเสถียรภาพ”

เศรษฐกิจ

“99.2%” คือ “รายได้ที่มาจากการส่งออก คิดเป็นจำนวนเงินที่เข้าประเทศ” กว่า $276 billion เติบโตขึ้น 7.5% แบ่งออกเป็น ผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือ ไม้ส่งออก 22.5% , อิเล็กทรอนิกส์ และ คอมพิวเตอร์ 16.2% , มือถือ และ อุปกรณ์มือถือ 12% , สิ่งทอ 12% , รองเท้า 7% และ เครื่องจักร 6% เป็นต้น

ตัวอย่าง สินค้าส่งออก

กาแฟ

ยอดส่งออกกาแฟโรบัสตาจากเวียดนาม ส่งออกถึง 1.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 20.1% คิดเป็นมูลค่า $3.54 billion ซึ่งอยู่ในอันดับ 2 ของโลก ส่วนอันดับ 1 ของโลก คือ บราซิล ยอดส่งออก 2.56 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า $7,481,170,460

เศรษฐกิจเวียดนาม - คนรวย4

ข้าว

ยอดส่งออกข้าวจากเวียดนาม สูงถึง 6.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.6% คิดเป็นเงิน $3.05 billion รองจากประเทศไทยที่อยู่ในอันดับ 2 ของโลก – คิดเป็นเงิน $5.6 billion และ อินเดีย ที่อยู่ในอันดับ 1 ของโลก – คิดเป็นเงิน $7.4 billion

ปลาและอาหารทะเล

ยอดส่งออกปลาและอาหารทะเลจากเวียดนาม สูงถึง 7 ล้านตัน คิดเป็นเงิน $5.8 billion จัดอยู่ในอันดับ 3 ของโลก รองจากประเทศนอร์เวย์ที่อยู่ในอันดับ 2 ของโลก – ทำเงิน $8.8 billion และ จีน จัดอยู่ในอันดับ 1 ของโลก – ทำเงิน $14.1 billion

เศรษฐกิจเวียดนาม - คนรวย5

ไวตามิน

ยอดส่งออกวิตามิน (หรือ ไวตามิน -Vitamins) ที่ส่งออกไปขายยังประเทศจีน กว่า 95,000 ตัน ได้แก่ วิตามินA , วิตามินB , วิตามินC , วิตามินD , วิตามินE และ วิตามินK ซึ่งจัดจำหน่ายออกสู่ตลาดโลกไม่ต่ำกว่า $2 billion และ ยังมีกลุ่มลูกค้าหลักจากประเทศออสเตรเลีย , อเมริกา และ ยุโรป อีกด้วย

สินค้าส่งออกอื่นๆ

ยอดส่งออกอุปกรณ์เครื่องจักรกลไฟฟ้า $107.8 billion , รองเท้า $21.8 billion , เสื้อผ้า $15.7 billion , อิเล็กทรอนิกส์ และ คอมพิวเตอร์ $15.1 billion , เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ $9.7 billion และ พลาสติก $4.1 billion เป็นต้น

GDP

การเจริญเติบโตในด้าน GDP ของปี2016 อยู่ที่ 6.2% , ปี2017 อยู่ที่ 6.8% , ปี2018 อยู่ที่ 6.8% และ ปี2019 เริ่มต้น อยู่ที่ 6.6%

เศรษฐกิจเวียดนาม - คนรวยa

แรงงานในประเทศ

ประเทศทำในด้านการเกษตร 15.3% มีการใช้แรงงานไปในส่วนนี้ทั้งหมด อยู่ที่ 38.6% , ประเทศทำในภาคอุตสาหกรรม 33.3% มีการใช้แรงงานไปในส่วนนี้ทั้งหมด อยู่ที่ 26.7% และ ประเทศทำในภาคการบริการ 51% มีการใช้แรงงานไปในส่วนนี้ทั้งหมด อยู่ที่ 34.7%

“ประเทศเวียดนามมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น อยู่ที่ 95.54 ล้านคน”

มีอัตราคนว่างงานอยู่ที่ 2.17%

เศรษฐกิจเวียดนาม - คนรวยb

การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวของเวียดนาม โตขึ้น 23.7% โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า 10 ล้านคน

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวมาจาก ประเทศจีน , ญี่ปุ่น , เกาหลีใต้ , ใต้หวัน , มาเลเซีย , สิงคโปร์ , ฝรั่งเศส , อเมริกา , อังกฤษ , ออสเตรเลีย และ เยอรมนี

เศรษฐกิจเวียดนาม - คนรวยaa

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ได้แก่ เมืองโฮจิมินห์ , ฮานอย , ดานัง , กว๋างนิญ , ฮอยอัน , อุโมงค์กูจี และ เกาะฟู้โกว๊ก

“โดยการท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า $26.75 billion” และ “สร้างงานให้คนมีงานทำมากกว่า 2.25 ล้านคน”

จุดประสงค์หลัก

มาจากวิสัยทัศน์ของทางภาครัฐ ที่ต้องการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้แข็งแกร่งมากขึ้น เพราะ “เป็นเมนกลักที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นได้อีกด้วย” รัฐจึงทำการอัดฉีดเงินเข้าไปเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว เริ่มตั้งแต่ ปี 2006 ซึ่งลงทุนไปกว่า $274.5 million

เศรษฐกิจเวียดนาม - คนรวย1b

ในปี 2017 รัฐได้ลงทุนเพิ่มไปที่ $1.32 billion เพื่อมุ่งเน้นไปในการพัฒนาระบบขนส่งต่างๆให้มีเพียงพอ , ปรับปรุงสนามบินให้ทันสมัยมากขึ้น , โรงแรมที่พักก็ต้องกระจายตัวออกไปยังสถานที่ต่างๆให้มีเพียงพอตามการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มตามมาในอนาคต และ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปอย่างครบวงจรควบคู่กันไปด้วย

PricewaterhouseCoopers (PwC) บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันในระดับโลกชื่อดัง

เศรษฐกิจเวียดนาม - คนรวย1a

..คาดการณ์ว่า..

“ ถ้าระดับการเจริญเติบโตด้าน GDP ของเวียดนามโตไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ มากกว่า 5.1% ต่อปี

จะทำให้เวียดนามกลายเป็นประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ ติดอันดับที่ 20 ของโลก ภายในปี 2050”

PwC ยังสำรวจต่อไปอีกว่า

“เวียดนามจะกลายเป็นเสืออีกตัวที่ผงาดขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่ ไม่ต่างจาก สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และ ใต้หวัน ก็นับว่าป็นข่าวดีสำหรับเวียดนามที่ได้ยินเช่นนี้ และ เวียดนามก็จะขึ้นไปยืนในระดับแถวหน้า ติด Top 10 ของเอเซีย ภายในปี 2050”

เศรษฐกิจเวียดนาม - คนรวยd

ผลงานและดัชนีชี้วัด

ได้สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนมาก เพราะ กุญแจหลักสำคัญ คือ “ภาครัฐได้มองเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง” และ “คุณภาพของคนภายในประเทศเป็นหลัก”

มองไปยังพลังของคนวัยหนุ่มสาว เด็กรุ่นใหญ่ที่จะเติบโตขึ้นกลายเป็นอนาคตอันมั่นคงของชาติต่อไป

พบถึง 45% คือ คนรุ่นใหม่ ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี

เศรษฐกิจเวียดนาม - คนรวยabc

ดังนั้น เป้าหมายที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน คือ การลงทุนไปกับคนกลุ่มนี้ พัฒนาส่งเสริมพวกเขาให้มีความเชี่ยวชาญในด้านทักษะต่างๆ , ส่งเสริมสตาร์ทอัพ , เปิดโอกาสให้ทุกคนกล้าคิด , กล้าฝันมีไอเดียใหม่ๆ และ ส่งเสริมให้คนเป็นผู้ประกอบการ

เวียดนามได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่า

“ภายใน ปี 2030 คนจนในประเทศต้องลดลงให้ได้มากที่สุด” จึงทำให้เวียดนามรีบเร่งในการพัฒนาคุณภาพประชากรอย่างหนัก เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดโลกด้วย ทั้งเรื่องการศึกษา , ภาษาต่างๆ , Soft skills , ด้านเทคนิคพิเศษต่างๆ และ การสร้างบุคลากรให้เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษในด้านการท่องเที่ยว

เศรษฐกิจเวียดนาม - คนรวย1a1

เวียดนามได้ตั้งเป้ายอดเงินจากการท่องเที่ยวไว้ที่ $45 billion ภายใน ปี 2025 ว่าต้องไปถึงให้ได้

เงินเดือน

จากปี 2017 ชาวเวียดนามมีเงินเดือนเริ่มต้น ที่ $293 ซึ่งเงินเดือนแต่ละที่จะมีความแตกต่างกันออกไปตามทักษะความสามารถ

เศรษฐกิจเวียดนาม - คนรวยba

จากรายงานIMF

เป็นสิ่งมหัศจรรย์มาก เพราะ ในสมัยก่อนเวียดนามเคยเป็นกลุ่มประทศที่ยากจนที่สุด เนื่องจากสงคราม ในปี 1975 เมื่อ 44 ปี ที่ผ่านมา

วิเคราะห์ได้ 3 ปัจจัย ที่ทำให้เวียดนามจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจสูง

1.การเปิดเสรีการค้าบริการภาคการเงิน

2. ต้นทุนในการทำธุรกิจไม่สูง

3. ลงทุนไปกับการพัฒนาคุณภาพประชากรภายในประเทศอย่างหนัก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *